Quality

Predstavuje súbor činností návrhu, implementácie, starostlivosti a aktualizácie systémov riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov EN ISO série 9001, 9004, 14001 a 18001.

Riešenia

Čiastkový systém riadenia kvality je zameraný na aplikáciu jedného manažérskeho systému zo série ISO a EN noriem.

Integrovaný systém riadenia kvality je zameraný na aplikáciu viacerých manažérskych systémov zo série ISO a EN noriem s charakteristickým synergetickým a kompaktným efektom.

Interim manažér

Na dočasné zabezpečenie plnenia riadiacich úloh v úrovni líniového, stredného, vrcholového alebo špecializovaného manažmentu je výhodné prenajatie externého špecialistu – interim manažéra.

Charakteristické znaky služby interim manažér:

  • Garantovaná odbornosť v oblasti
  • Skúsenosti z iných organizácií
  • Zníženie nákladov
  • Nezávislosť
  • Flexibilita
  • Používaná moderná a sofistikovaná infraštruktúra
  • Podpora materskej organizácie

Interim manažér zrealizuje v dočasnej organizácií analýzu riadenej oblasti, navrhne krízový plán pre riadenú oblasť s definovaním úloh pre krátkodobý, strednodobý a dlhodobý horizont riadenia predmetnej oblasti. V ďalšej fáze je možné interim manažérom prevádzať samotné riadenie oblasti alebo zaškoliť kmeňového pracovníka organizácie. Celý proces interim manažéra je zavŕšený súborom kontrolných a konzultačných činností v dohodnutej perióde.