Produkty

Ponúkame poradenstvo a realizáciu projektov v oblasti spoločenských a technických odborov s primárnym zameraním na:

Vytvárame integráciu vo vnútri odborov a medzi oblasťami, dosahujeme tak synergetické efekty, čo sa v praxi prejaví vznikom aj neštandardných možností využívania produktov a služieb. Na tejto báze je možné ďalej aplikovať nástroje, potrebné pre vyššiu pridanú hodnotu s cieľom dosiahnutia aj nešpecifikovaných požiadaviek.

Na dosiahnutie prevádzkovej efektivity, modernou technológiou zabezpečujeme diaľkový monitoring, správu a servis nielen technických zariadení ale aj organizačných systémov.

Infraštruktúra k projektom

Používame profesionálne a značkové zariadenia a autorizované systémy:

 • Organizačný systém správy projektov, systémových a operatívnych činností PREVENT
 • Organizačný systém automatickej aktualizácie národnej legislatívy a noriem SUTN SR
 • Technologický monitorovací systém s nepretržitou ochranou prenosovej trasy PARADOX
 • Technologický monitorovací systém s prenosom obrazovej a zvukovej informácie AVIGILON
 • Technologický (monitorovací a riadiaci/merací a regulačný) systém MaR LOXONE
 • Bezpečnostno-technický systém na riadenie BOZP+OPP+ŽP+CO BTS
 • Prenosný elektronický systém výkonu poskytovanej služby P.E.S.
 • Prenosný zvárací automat optických spojov FUJIKURA
 • Prenosný multifunkčný merací prístroj kvality optických rozvodov EXFO
 • Prenosnú priemyselnú diagnostickú termovíznu kameru FLUKE
 • Prenosný priemyselný vibrodiagnostický merací prístroj FLUKE
 • Prenosný priemyselný diagnostický multimeter a data-logger FLUKE
 • Prenosný priemyselný diagnostický scopemeter FLUKE
 • Montážne stroje a technologický materiál HILTI
 • IT nástroje BlackBerry, Fujitsu Siemens Computers a Fujitsu
https://qem.sk/sk/quality-14 2012-03-22 11:40:47 Quality Predstavuje súbor činností návrhu, implementácie, starostlivosti a aktualizácie systémov riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov EN ISO série 9001, 9004, 14001 a 18001. https://qem.sk/sk/technologic-15 2012-03-22 11:41:00 Technologic Predstavuje súbor činností návrhu, dodávky, prevádzky a servisu technických, technologických a hi-tech zariadení. https://qem.sk/sk/security-16 2012-03-22 11:41:14 Security Predstavuje súbor činností ochrany osôb a majetku formou klasickej ochrany, technickej ochrany, fyzickej ochrany a režimovej ochrany. https://qem.sk/sk/protect-17 2012-03-22 11:41:26 Protect Predstavuje súbor činností ochrany osôb a majetku formou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochranou pred požiarmi, civilnou ochranou a pultom centrálnej ochrany.
Zobrazené 14 z 4 (1 Strana)