Kontakt

QEM s.r.o.

J. Janošku 900/3

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45662860
IČ DPH: SK2023073679
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo 53275/L, oddiel Sro

Ochrana osobných údajov                                          Oznamovanie protispoločenskej činnosti

gdpr.zodpovedna.osoba@qem.sk                              whistleblowing.zodpovedna.osoba@qem.sk

 

Divízia bezpečnosti
špecialista na implementáciu bezpečnosti

Divízia technológií
špecialista na implementáciu technológií

Divízia kvality
špecialista na implementáciu kvality

Divízia projekcie
autorizovaný projektant elektrických zariadení

Divízia inšpekcií
servisný a revízny technik elektrických zariadení

Divízia servisu
servisný a montážny technik

 

Kontaktujte nás