Kontakt

QEM s.r.o.

J. Janošku 900/3

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 45662860
IČ DPH: SK2023073679
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo 53275/L, oddiel Sro

Ochrana osobných údajov                                     Oznamovanie protispoločenskej činnosti

gdpr.zodpovedna.osoba@qem.sk                              whistleblowing.zodpovedna.osoba@qem.sk

 

Martin Flodr
špecialista na riadenie a bezpečnosť

Peter Šrobár
špecialista na strojárstvo a technológie

Ján Zvolenský
projektant elektrických zariadení

Pavol Flodr
montážny a revízny technik elektrických zariadení

Peter Bodnár
servisný a revízny technik elektrických zariadení

Ivan Močarník
servisný a revízny technik elektrických zariadení

 

Kontaktujte nás