Ocenenie

Inovácie, trvalo udržateľný rozvoj a spoločenská zodpovednosť sú kľúčové nástroje k prejavu spokojnosti nie len u komerčných partnerov, ale aj u štátneho a tretieho sektora:

 • Poďakovanie za dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania "Bezpečnostný manažment" na Fakulte bezpečnostného inžinierstva organizovaný Žilinskou univerzitou (12/2020)
 • Účasť v rámci národného projektu "Inovujeme.sk" pri kvalitatívnom výskume "Inovačný potenciál krojov SR" organizovaného EU, MH SR, MDVaRR SR, SIEA (12/2019)
 • Poďakovanie za prínos v oblasti inovačneho rozvoja Žilinského kraja od predsedu Žilinského samosprávneho kraja (04/2016)
 • Ocenenie za účasť v súťaži o Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky „Inovatívny čin roka 2013“ so súťažným produktom „Bezpečnostná a priemyselná diagnostika FVE elektrární“ (05/2014)
 • Poďakovanie od obchodného partnera za riešenie mimoriadnej udalosti (04/2013)
 • Ocenenie za účasť v súťaži o Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky „Inovatívny čin roka 2011“ so súťažným produktom „Integrovaný systém bezpečnosti“ (05/2012)

                                                                                                         

                                                 

    

                                                     

Neuspokojujeme sa s priemerným výkonom a službami, snažíme sa byť čo najlepší profesionáli. Pravideľne sme pozívaný ako prednášajúci na odborné prednášky, na ktorých prezentujeme naše skúsenosti a predpokladané trendy v danej odbornej oblasti:

 • Pozvanie na prednášku "Primárny a sekundárny dosah protipandemických opatrení na súkromnú bezpečnosť v SR" na workshop KRIFYMA 2022 organizovaný Žilinskou univerzitou, Fakultou Bezpečnostného Inžinierstva (12/2022)
 • Pozvanie na prednášku "Vplyv globálnych rizík na bezpečnosť v organizácií" na workshop bezpečnostných manažérov organizovaný Asociáciou bezpečnostných manažérov (10/2021)
 • Pozvanie na prednášku "Bezpečnostné systémy" na Fakulte bezpečnostného inžinierstva organizovaný Žilinskou univerzitou (12/2020)
 • Pozvanie na prednášku "Bezpečnostný manažment" na Fakulte bezpečnostného inžinierstva organizovaný Žilinskou univerzitou (11/2020)
 • Publikácia odborného článku v periodiku Košická Bezpečnostná Revue na tému "Chybovosť merania ľudskej teploty pomocou termovíznej kamery v podmienkach Slovenskej republiky" (06/2020)
 • Publikácia odborného podcastu na portáli Poradcu Podnikateľa - Bezpečnosť v praxi na tému "Termografické meranie osôb v súvislosti s COVID-19" (04/2020)
 • Publikácia odborného článku v periodiku Civilná Ochrana na tému "Problematika merania telesnej teploty osôb v súvislosti s ochorením COVID-19" (04/2020)
 • Publikácia odborného článku na portáli Poradcu Podnikateľa - Bezpečnosť v praxi na tému "Adekvátna reakcia na poplach v objekte (01/2020)
 • Pozvanie na prednášku "Špecifické praktické skúsenosti pri nasadení bezpečnostných systémov v oblasti energetiky a národných kultúrnych pamiatok (12/2019)
 • Pozvanie na prednášku "Špecifické praktické skúsenosti pri nasadení bezpečnostných systémov v oblasti súkromnej bezpečnosti" (11/2019)
 • Pozvanie na prednášku "Od konvenčnej k informačnej bezpečnosti - prognózy a trendy" na workshop "Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4 organizovaný Akadémiou Policajného zboru a Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti v Bratislave (04/2019)
 • Pozvanie na prednášku "Fyzická ochrana v súkromnej bezpečnosti" na workshop Security forum v organizovaný v Rajeckých Tepliciach (11/2018)
 • Pozvanie na prednášku "Efektívny model ochrany objektov" na workshop bezpečnostných manažérov organizovaný Asociáciou bezpečnostných manažérov (10/2018)
 • Pozvanie na prednášku "Prístupové systémy" na Fakulte bezpečnostného inžinierstva organizovaný Žilinskou univerzitou (10/2018)
 • Záznam o kontrole o poskytovaní služieb v súkromnej bezpečnosti Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Žiline. Pri kontrole subjektu QEM s.r.o. neboli zistené žiadne nedostatky (07/2018)
 • Pozvanie na prednášku "Výzvy bezpečnostného manažéra" na workshop bezpečnostných manažérov organizovaný Asociáciou bezpečnostných manažérov (10/2017)
 • Pozvanie na prednášku "Integrované systémy bezpečnosti" na workshop bezpečnostných manažérov organizovaný Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti - sekciou bezpečnostných manažérov (09/2016)             
 • Pozvanie na prednášku "Súčastnosť a perspektívy v oblasti ochrany majetku a osôb - podiel štátu a súkromného sektora" na odborný seminár s medzinárodnou účasťou organizovaný katedrou policajných vied Akadémie policajného zboru v Bratislave (11/2015)    
 • Pozvanie na odbornú prednášku o auditovaní ochrany objektov na workshop bezpečnostných manažérov organizovaný Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti - sekciou bezpečnostných manažérov (09/2015)             
 • Certifikát najvyššej dôveryhodnosti, spoločnosť spĺňa prísne kritériá spoľahlivosti a stability na trhu. Previerku realizovala medzinárodná poradenská spoločnosť Bisnode v spolupráci zo Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (07/2014) 
 • Certifikát ekonomickej zodpovednosti, spoločnosť je schopná plniť si svoje záväzky voči zainteresovaným stranám. Previerku realizovala medzinárodná poradenská spoločnosť Bisnode (07/2014)
 • Záznam o kontrole o poskytovaní služieb v súkromnej bezpečnosti Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Žiline. Pri kontrole subjektu QEM s.r.o. neboli zistené žiadne nedostatky (04/2014) 
 • Pozvanie na odbornú prednášku o module fyzických ochrán objektov na workshop bezpečnostných manažérov organizovaný Slovenskou komorou súkromnej bezpečnosti - sekciou bezpečnostných manažérov, pod záštitou Žilinskej univerzity - fakulty špeciálneho inžinierstva (02/2014)
 • Pozvanie na prezentáciu trendov a možností pracovnej uplatniteľnosti, absolventov Žilinskej univerzity - fakulty špeciálneho inžinierstva, v sektore súkromnej bezpečnosti na spoločenskej akcii "Deň pracovných príležitostí" (10/2013)
 • Záznam o inšpekcii práce, vykonanej Inšpektorátom práce Žilina. Pri kontrole subjektu QEM s.r.o. neboli zistené žiadne nedostatky (11/2013)