Aktuality

V súčasnosti realizujeme okrem krátkodobých aj nasledovné dlhodobé projekty podľa štandardov STN ISO 21500:

  • servis a správa integrovaných systémov bezpečnosti v rozsahu súkromnej bezpečnosti na 17x FVE 1MW a 1x FVE 100kW
  • servis a správa technológie výroby elektrickej energie v rozsahu prediktívnej, preventívnej, proaktívnej a reaktívnej údržby na 5x FVE 1MW, 1x FVE 100kW, 1x FVE 10kW 
  • prediktívna údržba formou priemyselnej diagnostiky výrobnej technológie na 17x FVE 1MW

Naše kroky k trvalo udržateľnému rozvoju podľa štandardov EN STN ISO 9001:2008 a spoločenskej zodpovednosti podľa štandardov ISO 26000:2010:

  • príprava workshopu bezpečnostných manažérov organizovaných Asociáciou bezpečnostných manažérov v júli 2024 (01-06/2024)
  • predĺženie členstva v Asociácií bezpečnostných manažérov na rok 2024 (03/2024)
  • predĺženie členstva v Slovenskej spoločnosti údržby na rok 2024 (01/2024)
  • predĺženie členstva v Slovenskej asociácií fotovoltického priemyslu na rok 2024 (01/2024)
  • predĺženie členstva v Slovenskej Komore Súkromnej Bezpečnosti na rok 2024 (01/2023)