Aktuality

V súčasnosti realizujeme okrem krátkodobých aj nasledovné dlhodobé projekty podľa štandardov STN ISO 21500:

 • servis a správa integrovaných systémov bezpečnosti v rozsahu súkromnej bezpečnosti na 19x FVE 1MW a 1x FVE 100kW
 • servis a správa technológie výroby elektrickej energie v rozsahu prediktívnej, preventívnej, proaktívnej a reaktívnej údržby na 5x FVE 1MW, 1x FVE 100kW, 1x FVE 10kW 
 • prediktívna údržba formou priemyselnej diagnostiky výrobnej technológie na 14x FVE 1MW

Naše kroky k trvalo udržateľnému rozvoju podľa štandardov EN STN ISO 9001:2008 a spoločenskej zodpovednosti podľa štandardov ISO 26000:2010:

 • príprava workshopu bezpečnostných manažérov organizovaných Asociáciou bezpečnostných manažérov v októbri 2018 (01-09/2018)
 • účasť na medzinárodnej konferencii "Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí" na Žilinskej univerzite (05/2018)
 • účasť na workshope "Bezpečnosť a bezpilotné prostriedky" na Žilinskej univerzite (04/2018)
 • predĺženie členstva v Asociácií bezpečnostných manažérov (06/2018)
 • predĺženie členstva v Slovenskej asociácií fotovoltického priemyslu na rok 2018 (01/2018)
 • predĺženie členstva v Slovenskej asociácií pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na rok 2018 (01/2018)
 • predĺženie členstva v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu na rok 2018 (01/2018)
 • predĺženie členstva v Slovenskej Komore Súkromnej Bezpečnosti na rok 2018 (01/2018)
 • predĺženie členstva v Slovenskej akadémií manažmentu na rok 2018 (01/2018)