Aktuality

V súčasnosti realizujeme okrem krátkodobých aj nasledovné dlhodobé projekty podľa štandardov STN ISO 21500:

 • servis a správa integrovaných systémov bezpečnosti v rozsahu súkromnej bezpečnosti na 19x FVE 1MW a 1x FVE 100kW
 • servis a správa technológie výroby elektrickej energie v rozsahu prediktívnej, preventívnej, proaktívnej a reaktívnej údržby na 5x FVE 1MW, 1x FVE 100kW, 1x FVE 10kW 
 • prediktívna údržba formou priemyselnej diagnostiky výrobnej technológie na 14x FVE 1MW

Naše kroky k trvalo udržateľnému rozvoju podľa štandardov EN STN ISO 9001:2008 a spoločenskej zodpovednosti podľa štandardov ISO 26000:2010:

 • príprava workshopu bezpečnostných manažérov organizovaných Asociáciou bezpečnostných manažérov v júli 2023 (01-06/2023)
 • predĺženie členstva v Asociácií bezpečnostných manažérov na rok 2023 (03/2023)
 • predĺženie členstva v Slovenskej spoločnosti údržby na rok 2023 (01/2023)
 • predĺženie členstva v Slovenskej asociácií fotovoltického priemyslu na rok 2023 (01/2023)
 • predĺženie členstva v Slovenskej asociácií pre ochranu zdravia a ochranu pred požiarmi na rok 2023 (01/2023)
 • predĺženie členstva v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu na rok 2023 (01/2023)
 • predĺženie členstva v Slovenskej Komore Súkromnej Bezpečnosti na rok 2023 (01/2023)
 • predĺženie členstva v Slovenskej akadémií manažmentu na rok 2023 (01/2023)