Spoločnosť

Určujeme trendy v špecializovanom - integrovanom - projektovom manažmente. Preferujeme zodpovedný, transparentný, kompetentný, odborný a profesionálny prístup.

Naše know - what je založené na princípe kombinácie teoretických poznatkov a praktických skúseností v úrovni reálnej, prevádzkovo efektívnej a inovatívnej služby, s vynikajúcim pomerom cena - výkon.

Naše know - how obsahuje akreditované metódy a postupy, ktoré boli schválené a ocenené nezávislými posudzovateľmi.

Uplatňujeme štandardy EN STN ISO 9004:2001 podporené sofistikovanými MG a IT nástrojmi s filozofiou stability a trvalo udržateľného rozvoja.

Aktuality

V súčasnosti realizujeme okrem krátkodobých aj nasledovné dlhodobé projekty podľa štandardov STN ISO 21500:

 • servis a správa integrovaných systémov bezpečnosti v rozsahu súkromnej bezpečnosti na 19x FVE 1MW a 1x FVE 100kW
 • servis a správa technológie výroby elektrickej energie v rozsahu prediktívnej, preventívnej, proaktívnej a reaktívnej údržby na 5x FVE 1MW, 1x FVE 100kW, 1x FVE 10kW 
 • prediktívna údržba formou priemyselnej diagnostiky výrobnej technológie na 14x FVE 1MW

Naše kroky k trvalo udržateľnému rozvoju podľa štandardov EN STN ISO 9001:2008 a spoločenskej zodpovednosti podľa štandardov ISO 26000:2010:

 • pozvanie na slávnostné ocenenie Inovácia Žilinského kraja 2015 (04/2016) 
 • aktualizačné absolvovanie akreditovaného kurzu odbornej spôsobilosti pre súkromnú bezpečnosť (02/2016)
 • príprava workshopu bezpečnostných manažérov organizovaných SKSB sekciou bezpečnostných manažérov v septembri 2016 (01-09/2016)
 • príprava projektu na účasť v súťaži o Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky "Inovatívny čin roka 2016" (01-12/2016)
 • predĺženie členstva v Slovenskej asociácií fotovoltického priemyslu (01/2016)
 • predĺženie členstva v Slovenskej asociácií pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na rok 2016 (01/2016)
 • predĺženie členstva v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu na rok 2016 (01/2016)
 • predĺženie členstva v Slovenskej Komore Súkromnej Bezpečnosti na rok 2016 (01/2016)
 • predĺženie členstva v Slovenskej akadémií manažmentu na rok 2016 (01/2016)
Zobrazené 16 z 6 (1 Strana)