Členstvá

Trvalé zvyšovanie našej odbornosti zabezpečujeme aj členstvom v profesionálych združeniach:

  •  Členstvo v Slovenskej akadémií manažmentu, o.z. (www.sam-km.sk)
  •  Členstvo v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (www.ssk.sk)
  •  Členstvo v Slovenskej spoločnosti údržby (www.udrzba.sk)
  •  Členstvo v Slovenskej asociácií fotovoltického priemyslu a OZE (www.sapi.sk)
  •  Členstvo v Asociácií bezpečnostných manažérov (www.sabm.sk) 
  •  Členstvo v Slovenskej komore súkromnej bezpečnosti (www.sksb.sk)
  •  Členstvo v Slovenskej asociácií pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi (www.asociaciabozp.sk)
  •