O nás

Spoločnosť

Určujeme trendy v špecializovanom - integrovanom - projektovom manažmente. Preferujeme zodpovedný, transparentný, kompetentný, odborný a profesionálny prístup.

Naše know - what je založené na princípe kombinácie teoretických poznatkov a praktických skúseností v úrovni reálnej, prevádzkovo efektívnej a inovatívnej služby, s vynikajúcim pomerom cena - výkon.

Naše know - how obsahuje akreditované metódy a postupy, ktoré boli schválené a ocenené nezávislými posudzovateľmi.

Uplatňujeme štandardy EN STN ISO 9004:2001 podporené sofistikovanými MG a IT nástrojmi s filozofiou stability a trvalo udržateľného rozvoja.

Produkty

Ponúkame poradenstvo a realizáciu projektov v oblasti spoločenských a technických odborov s primárnym zameraním na:

Vytvárame integráciu vo vnútri odborov a medzi oblasťami, dosahujeme tak synergetické efekty, čo sa v praxi prejaví vznikom aj neštandardných možností využívania produktov a služieb. Na tejto báze je možné ďalej aplikovať nástroje, potrebné pre vyššiu pridanú hodnotu s cieľom dosiahnutia aj nešpecifikovaných požiadaviek.

Na dosiahnutie prevádzkovej efektivity, modernou technológiou zabezpečujeme diaľkový monitoring, správu a servis nielen technických zariadení ale aj organizačných systémov.

Infraštruktúra k projektom

Používame profesionálne a značkové zariadenia a autorizované systémy:

 • Organizačný systém správy projektov, systémových a operatívnych činností PREVENT
 • Organizačný systém automatickej aktualizácie národnej legislatívy a noriem SUTN SR
 • Technologický monitorovací systém s nepretržitou ochranou prenosovej trasy PARADOX
 • Technologický monitorovací systém s prenosom obrazovej a zvukovej informácie AVIGILON
 • Technologický (monitorovací a riadiaci/merací a regulačný) systém MaR LOXONE
 • Bezpečnostno-technický systém na riadenie BOZP+OPP+ŽP+CO BTS
 • Prenosný elektronický systém výkonu poskytovanej služby P.E.S.
 • Prenosný zvárací automat optických spojov FUJIKURA
 • Prenosný multifunkčný merací prístroj kvality optických rozvodov EXFO
 • Prenosnú priemyselnú diagnostickú termovíznu kameru FLUKE
 • Prenosný priemyselný vibrodiagnostický merací prístroj FLUKE
 • Prenosný priemyselný diagnostický multimeter a data-logger FLUKE
 • Prenosný priemyselný diagnostický scopemeter FLUKE
 • Montážne stroje a technologický materiál HILTI
 • IT nástroje BlackBerry, Fujitsu Siemens Computers a Fujitsu