Quality

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2008.

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu systému riadenia environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004.

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu systému riadenia manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007.

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu systému riadenia kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834 (tavné zváranie).

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu systému riadenia kvality vo zváraní podľa EN ISO 1090 (zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií).

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu produktovej certifikácie strešných svetlíkov podľa GS-BAU-18.1.

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu produktovej certifikácie protihlukových stien podľa EN 1794.

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu produktovej certifikácie protipožiarnych klapiek podľa EN 12101.

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu produktovej certifikácie protipožiarnych klapiek na vývoz do Saudskej Arábie podľa predpisov Spojených arabských emirátov SASO.

CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu projektu čerpania nenávratných finančných prostriedkov – eurofondy.

TITAN-Tatraplast

Spoločnosť TITAN-Tatraplast s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a spracovaním plastových materiálov. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu projektu čerpania nenávratných finančných prostriedkov – eurofondy.

PRO Energy

Spoločnosť PRO Energy s.r.o. Liptovský Mikuláš sa zaoberá energetickým manažmentom a bezpečnostným manažmentom. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala audit procesov environmentu podľa ISO 14001:2001 pre externú spoločnosť TECHNOPOL a.s.Bratislava SR.

Zobrazené 112 z 12 (1 Strana)