OLO odvoz a likvidácia odpadu

Spoločnosť OLO odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava SR sa zaoberá spracovaním odpadov v Bratislavskom kraji. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala bezpečnostný audit.