FVE Východná SR

Spoločnosť FVE Východná SR sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne. Spoločnosť QEM s.r.o. realizuje správu, údržbu a servis technických a technologických zariadení.