FVE Banská Belá SR

Spoločnosť FVE Banská Belá SR sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne   Spoločnosť QEM s.r.o. realizuje servis integrovaných systémov bezpečnosti