Produkty

Quality

Predstavuje súbor činností návrhu, implementácie, starostlivosti a aktualizácie systémov riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov EN ISO série 9001, 9004, 14001 a 18001.

Technologic

Predstavuje súbor činností návrhu, dodávky, prevádzky a servisu technických, technologických a hi-tech zariadení.

Security

Predstavuje súbor činností ochrany osôb a majetku formou klasickej ochrany, technickej ochrany, fyzickej ochrany a režimovej ochrany.

Protect

Predstavuje súbor činností ochrany osôb a majetku formou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochranou pred požiarmi, civilnou ochranou a pultom centrálnej ochrany.

Aktuality

V súčasnosti realizujeme okrem krátkodobých aj nasledovné dlhodobé projekty podľa štandardov STN ISO 21500:

 • servis a správa integrovaných systémov bezpečnosti v rozsahu súkromnej bezpečnosti na 17x FVE 1MW a 1x FVE 100kW
 • servis a správa technológie výroby elektrickej energie v rozsahu prediktívnej, preventívnej, proaktívnej a reaktívnej údržby na 5x FVE 1MW, 1x FVE 100kW, 1x FVE 10kW 
 • prediktívna údržba formou priemyselnej diagnostiky výrobnej technológie na 17x FVE 1MW

Naše kroky k trvalo udržateľnému rozvoju podľa štandardov EN STN ISO 9001:2008 a spoločenskej zodpovednosti podľa štandardov ISO 26000:2010:

 • príprava workshopu bezpečnostných manažérov organizovaných Asociáciou bezpečnostných manažérov v júli 2024 (01-06/2024)
 • predĺženie členstva v Asociácií bezpečnostných manažérov na rok 2024 (03/2024)
 • predĺženie členstva v Slovenskej spoločnosti údržby na rok 2024 (01/2024)
 • predĺženie členstva v Slovenskej asociácií fotovoltického priemyslu na rok 2024 (01/2024)
 • predĺženie členstva v Slovenskej Komore Súkromnej Bezpečnosti na rok 2024 (01/2023)

O nás

Spoločnosť

Určujeme trendy v špecializovanom - integrovanom - projektovom manažmente. Preferujeme zodpovedný, transparentný, kompetentný, odborný a profesionálny prístup.

Naše know - what je založené na princípe kombinácie teoretických poznatkov a praktických skúseností v úrovni reálnej, prevádzkovo efektívnej a inovatívnej služby, s vynikajúcim pomerom cena - výkon.

Naše know - how obsahuje akreditované metódy a postupy, ktoré boli schválené a ocenené nezávislými posudzovateľmi.

Uplatňujeme štandardy EN STN ISO 9004:2001 podporené sofistikovanými MG a IT nástrojmi s filozofiou stability a trvalo udržateľného rozvoja.

Produkty

Ponúkame poradenstvo a realizáciu projektov v oblasti spoločenských a technických odborov s primárnym zameraním na:

Vytvárame integráciu vo vnútri odborov a medzi oblasťami, dosahujeme tak synergetické efekty, čo sa v praxi prejaví vznikom aj neštandardných možností využívania produktov a služieb. Na tejto báze je možné ďalej aplikovať nástroje, potrebné pre vyššiu pridanú hodnotu s cieľom dosiahnutia aj nešpecifikovaných požiadaviek.

Na dosiahnutie prevádzkovej efektivity, modernou technológiou zabezpečujeme diaľkový monitoring, správu a servis nielen technických zariadení ale aj organizačných systémov.

Infraštruktúra k projektom

Používame profesionálne a značkové zariadenia a autorizované systémy:

 • Organizačný systém správy projektov, systémových a operatívnych činností PREVENT
 • Organizačný systém automatickej aktualizácie národnej legislatívy a noriem SUTN SR
 • Technologický monitorovací systém s nepretržitou ochranou prenosovej trasy PARADOX
 • Technologický monitorovací systém s prenosom obrazovej a zvukovej informácie AVIGILON
 • Technologický (monitorovací a riadiaci/merací a regulačný) systém MaR LOXONE
 • Bezpečnostno-technický systém na riadenie BOZP+OPP+ŽP+CO BTS
 • Prenosný elektronický systém výkonu poskytovanej služby P.E.S.
 • Prenosný zvárací automat optických spojov FUJIKURA
 • Prenosný multifunkčný merací prístroj kvality optických rozvodov EXFO
 • Prenosnú priemyselnú diagnostickú termovíznu kameru FLUKE
 • Prenosný priemyselný vibrodiagnostický merací prístroj FLUKE
 • Prenosný priemyselný diagnostický multimeter a data-logger FLUKE
 • Prenosný priemyselný diagnostický scopemeter FLUKE
 • Montážne stroje a technologický materiál HILTI
 • IT nástroje BlackBerry, Fujitsu Siemens Computers a Fujitsu