Security

TITAN-Tatraplast s.r.o.

Spoločnosť TITAN-Tatraplast s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a spracovaním plastových materiálov Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis integrovaných systémov bezpečnosti

OC LIPTOV s.r.o.

Spoločnosť OC LIPTOV s.r.o. Liptovský Mikuláš sa zaoberá prevádzkovaním služieb maloobchodu v obchodnom a nákupnom centre Spoločnosť QEM s.r.o. realizuje servis integrovaných systémov bezpečnosti

Obec Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače je členom Žilinského samosprávneho kraja a ako najväčšia obec na Liptove bola podporená Ministerstvom vnútra SR na realizovanie projektu bezpečnostných opatrení za účelom zníženia kriminality v intraviláne obce Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis integrovaných systémov bezpečnosti

STAFORA s.r.o.

Spoločnosť STAFORA s.r.o. sa zaoberá servisom tlakových a plynových zariadení Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis integrovaných bezpečnostných systémov

GREEN STARS s.r.o.

Spoločnosť GREEN STARS s.r.o. ako prvá golfová akadémia poskytuje služby výučby golfu a členstvo VIP golfového klubu Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis integrovaných bezpečnostných systémov

NetBuilding Slovakia s.r.o.

Spoločnosť NetBuilding Slovakia s.r.o. Košice sa zaoberá komplexnými elektromontážnymi prácami pre silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis integrovaných bezpečnostných systémov

MVE NADLICE SR

Spoločnosť MVE Nadlice SR sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne Spoločnosť QEM s.r.o. realizuje dodávku a servis integrovaných bezpečnostných systémov

FVE Chynorany SR

Spoločnosť FVE Chynorany SR sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne Spoločnosť QEM s.r.o. realizuje dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

STK COMPLETE s.r.o.

Spoločnosť STK COMPLETE s.r.o. Liptovský Mikuláš SR sa zaoberá výkonom technickej kontroly nákladných motorových vozidiel a autobusov Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

SANKT HUBERT s.r.o.

Spoločnosť SANKT HUBERT s.r.o. Liptovský Ján SR sa zaoberá zhodnotením a využitím prírodného potenciálu Liptova Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

PD Valča

Spoločnosť PD Valča sa zaoberá poľnohospodárskou výrobou Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

TATRAPET Liptovský Mikuláš

Spoločnosť TATRAPET - prevádzka Administratíva Liptovský Mikuláš, sa zaoberá výrobou, exportom, importom a predajom chovateľských potrieb   Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

 

 

TATRAPET Liptovský Mikuláš

Spoločnosť TATRAPET - prevádzka Sklady Liptovský Mikuláš, sa zaoberá výrobou, exportom, importom a predajom chovateľských potrieb   Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

 

 

TATRAPET Liptovský Mikuláš

Spoločnosť TATRAPET - prevádzka Shop Liptovský Mikuláš, sa zaoberá výrobou, exportom, importom a predajom chovateľských potrieb   Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

 

 

TATRAPET Liptovský Mikuláš

Spoločnosť TATRAPET - prevádzka Shop Poprad,  sa zaoberá výrobou, exportom, importom a predajom chovateľských potrieb   Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

 

TATRAPET

Spoločnosť TATRAPET - prevádzka Administratíva Liptovský Mikuláš, sa zaoberá výrobou, exportom, importom a predajom chovateľských potrieb   Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

 

TATRAPET

Spoločnosť TATRAPET - prevádzka Shop Poprad, sa zaoberá výrobou, exportom, importom a predajom chovateľských potrieb   Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis autonómnych bezpečnostných systémov

 

Súkromné rezidencie

Súkromné rezidencie slúžia ako priváty fyzických osôb na území Slovenskej republiky a z bezpečnostných dôvodov neuvádzame ich presnú identifikáciu Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala dodávku a servis ABS, IBS a ISB súkromných rezidencií

Zobrazené 2138 z 38 (2 Strany)