TITAN-Tatraplast

Spoločnosť TITAN-Tatraplast s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a spracovaním plastových materiálov. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu projektu čerpania nenávratných finančných prostriedkov – eurofondy.