FVE Ožďany III

Spoloňosť FVE Ožďany III SR sa zaoberá ´výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala bezpečnostný audit.