FVE Malý Krtíš II SR

Spoločnosť FVE Malý Krtíš II sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne. Spoločnosť QEM s.r.o. realizuje priemyselnú diagnostiku formou termografických meraní technických a technologických zariadení.