FVE Lučenec IV

Spoločnosť FVE Lučenec IV SR sa zaoberá výrobou eletkrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne. Spoločnosť QEM s.r.o. realizuje poskytovanie fyzickej ochrany osôb a majetku, bezpečnostný audit a bezpečnostný due diligence.