FVE Lučenec 3

Spoločnosť FVE Rohovce SR sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne   Spoločnosť QEM s.r.o. realizuje dodávku a servis integrovaných systémov bezpečnosti