FVE Lučenec 1 SR

Spoločnosť FVE Lučenec 1 SR sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala technický due diligence.