FVE Jalšovík SR

Spoločnosť FVE Jalšovík SR sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala technický due diligence.