FVE Dúbravy II

Spoločnosť FVE Dúbravy II SR sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala bezpečnostný audit.