FVE Dúbravy I

Spoločnosť FVE Dúbravy 1 SR sa zaoberá výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov formou fotovoltaickej elektrárne. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala bezpečnostný audit.