CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu systému riadenia kvality vo zváraní podľa EN ISO 1090 (zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií).