CIPI

Spoločnosť CIPI s.r.o. Lisková sa zaoberá dodávkou a montážou kovových konštrukcií. Spoločnosť QEM s.r.o. realizovala implementáciu a správu systému riadenia manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007.